Hem

Värmländska Tegnérsällskapet

 

Sedan mer än sextio år finns Värmländska Tegnérsällskapet i Säffle. Sällskapet söker att hålla minnet av skalden, biskopen och ledamoten av Svenska Akademien Esaias Tegnér levande i hans födelsebygd. Det gör vi genom föredrag och arrangemang, gärna med musikinslag, studieverksamhet, resor till platser med Tegnéranknytning och genom kontakter med kulturnämnd och andra kulturarrangörer.

 

Esaias Tegnérs födelsebygd:

Minnen av skalden och biskopen Esaias Tegnér finns på många platser i hans födelsebygd. I Kyrkerud, alldeles bredvid platsen där födelsehuset stod, finns Tegnérplatsen med minnessten och information och på Värmlandsnäs finns två ytterligare hus som varit skaldens bostad. Där finns också två kyrkor som gett inspiration till en del av hans diktning och säkert också till hans personliga utveckling. Tegnérgatan i Säffle leder fram till Tegnérskolan, en av kommunens två högstadieskolor.Vid Säffle bibliotek finns en informationstavla och på olika parkbänkar runt om i Säffle tätort finns korta citat av Esaias Tegnér.

 

Sällskapets styrelseordförande är Gunnar Imberg,

070-609 59 25, gunnar.imberg@alerfors.st

Sekreterare Olle Hansen,

070-5915005, olle.h.hansen@gmail.com

Kassör Lars-Eric Johannesson

0533-27018, lars.eric.johannesson.outlook.com

 

ESAIAS TEGNÉR

APOLLON FRÅN SÄFFLE

 

 

Sidorna är under konstruktion

 

 

Ansvarig utgivare: Gunnar Imberg Webmaster Zeke